Ačkoliv lidé jako druh znají to, co bychom nazvali jako kultura a společnost, již desetitisíce let, situace se v podstatě nezměnila. Jistě, v současnosti máme mnohem vyspělejší technologie, avšak základní síly, které na její vývoj působily v minulosti, na ni působí i dnes a budou na ni působit i v budoucnu.

 

V podstatě jde o dva základní principy, které se navzájem vylučují a které působí proti sobě tak, aby byla zachována jakási rovnováha. Tím prvním je prospěch společnosti jako celku a druhým prospěch jednotlivce. Zde by se zdálo, že se mohou v podstatě doplňovat, avšak není tomu tak.

 

dělení se o majetek

 

Například pro společnost je výhodné, pokud jeden druhému pomáháme. Stává se tak silnější a stabilnější a v podstatě lepším místem k životu. Rozhodně se tedy nelze divit, že se pomoc druhému stala jedním ze základních kamenů naší kultury.

 

Na druhou stranu tento přístup jde proti osobnímu prospěchu jednotlivce. Pro každého člověka je naopak výhodné, pokud bude méně konkurence. Znamená to, že na něj zbude více zdrojů, ať už se jednalo v dávné době o potravu či v dnešní době o peníze, díky čemuž se bude mít lépe, než kdyby se o tyto zdroje musel podělit s ostatními.

 

hromadění peněz

 

Podobně je tomu i s lhaním a podvody. Pro lidstvo jako celek jsou rozhodně špatné a společnost jen oslabují. Ať už se jedná o jakýkoliv podvod či lež, vždy kvůli tomu někdo neoprávněně trpí. Ovšem pro člověka, který úspěšně lhal či podváděl, to znamená zlepšení jeho situace. Je na tom lépe, než předtím.

 

Jak tedy z toho vyjít? Oba přístupy mají svá pro a proti. Důležité však je, aby byly v rovnováze. Pokud tomu tak nebude, jak už se v historii častokrát stalo, pak následky rozhodně nebývají pěkné. A je celkem jedno, zda se jedná o primitivní kmen nebo moderní stát.

 

Toto vše je dobré si uvědomit, abychom si vždy mohli říci, na základě jakých popudů jednáme a určit, zda je to dobře či nikoliv. Tak můžeme ze světa pomalu udělat lepší místo.