Někdo neznalý dostatečně reality by se snad mohl domnívat, že co se firem týká, tyto jsou prostě napojené na žádoucí zdroje energií, využívají je, jak to zrovna přijde, a pak za ně prostě zaplatí a je to. Protože to vypadá tak samozřejmě!

Jenže ono to ve skutečnosti vůbec tak samozřejmé a jednoduché není. A to proto, že energii nestačí jen spotřebovávat, ale také se s ní musí žádoucím způsobem hospodařit. A v případě podniků je to něco daleko složitějšího než nějaká domácnost, kde se říká nanejvýš to, že by se mělo zhasínat v místnostech, kde nejsme, případně že by se měly vypínat déle nepoužívané spotřebiče.

měření elektřiny

Co se týká firemního hospodaření s energiemi, je třeba mít v první řadě přehled o stavu hospodaření s nějakou tou energií a pak je třeba si počínat co nejrozumněji a nejhospodárněji, jak jen to jde, tak, jak o tom vypovídá norma ISO 50001 včetně doprovodných a podpůrných směrnic. Ona totiž tato norma ISO 50001 obsahuje model rozvoje hospodaření s energií v organizacích v rovině zdrojů, procesů a výrobků a specifikuje rovněž požadavky kladené na systém managementu hospodaření s využívanou energií v případech, kdy je třeba doložit schopnost trvale zvyšovat energetickou účinnost a snižovat nežádoucí dopady firemní činnosti na ekologii, což je důležité z pohledu trvale udržitelného rozvoje. A jde tak o účinný soubor procesů pozitivně ovlivňujících energetickou účinnost a náročnost spojenou s hospodárností.

úsporná svítidla

Je tedy záhodno zjišťovat aktuální stav věcí, identifikovat slabiny, navrhnout strategii vedoucí dosažení souladu s legislativou, zpracovat potřebnou kompletní dokumentaci EnMS, zavést a certifikovat ISO 50001 a systém managementu hospodaření s energií a provést energetický audit plus proškolit zaměstnance. Protože je dnes už docela jiná doba než kdysi. Kdy prostě stačilo jenom neplýtvat a využívat energii s rozumem.